Posts tagged: prolingua

III Xeiras dos Comités

Noticia de    duvi.uvigo.es

Por terceiro ano consecutivo, as Xeiras sobre a Lingua Galega ofrecen a partir de mañá mércores un foro de debate e discusión no campus de Vigo arredor da situación do galego en eidos tan diversos como as artes, os medios de comunicación ou a cultura en xeral. Con esta iniciativa, a organziación estudantil Comités trata de denunciar as eivas dos procesos de normalización e demandar o dereito a vivir e estudar na lingua propia do país. “A idea é debate arredor á normalización da lingua galega, promovendo o seu emprego como idioma oficial da Galiza e da Universidade de Vigo”. Iago Varela, responsable dos Comités en Vigo, explica que “reivindicamos o dereito a vivirmos e galego e, como estudantes que somos, demandamos un ensino en galego”.

Ao longo de tres xornadas, dende o mércores e ata o venres, os máis de 200 inscritos, que esgotaron as prazas de matrícula nesta terceira edición, poderán asistir a máis de dez mesas redondas coa participación de destacados persoeiros como a eurodeputada Ana Miranda, “un exemplo de conciliación da vida laboral e familiar en Bruxelas e principal canalizadora de todas as reivindicacións lingüísticas a nivel europeo”. Varela destaca tamén a actuación de Cándido Pazó, “un dos monologuistas máis aclamados a día de hoxe do panorama galego”.

A resposta que esta actividade está a acadar entre a comunidade universitaria demostra que “as Xeiras se teñen consolidado como un evento destacado do calendario da Universidade de Vigo e amosa que o galego ten futuro e coñecer experiencias positivas animará a que cada vez máis xente o empregue”.

Un programa aberto ao debate

O programa fai un repaso pola situación lingüística en diversos eidos mantendo a estrutura de edicións anteriores, “pero procuramos ano a ano introducir novas temáticas” apunta o responsable dos Comités. Entre os relatorios, os organizadores subliñan principalmente tres mesas redondas, unha centrada no galego no exterior, na que participa a propia Ana Miranda, “porque entendemos que as comunidades galegas no exterior están a desenvolver un traballo interesante a prol da lingua e da cultura galega, algo que asemella complicado estando lonxe da Galiza”.

Outra das mesas destacadas estará centrada no teatro, un dos eidos culturais nos que o galego está máis presente. “Con esta mesa queremos dar a coñecer o feito de que a meirande parte das compañías de teatro galegas profesionais fan exclusivamente obras en galego”, apunta Iago Varela. O terceiro dos foros de debate que subliña o responsable dos Comités afondará na aposta do galego como marca de identidade, unha mesa coa que queremos pór fin á crenza de que co galego non se vai a ningún sitio”. Para isto contarán con empresas tan destacadas como R, Terras Gauda e Caramuxo, “para amosar que o noso idioma vende e pode se sinónimo de calidade”.

O programa complétase con mesas de debate sobre a literatura galega contemporánea, sobre o galego nos movementos sociais, un debate sobre o sector audiovisual, outro sobre a música do país, un sobre o deporte galego e outro sobre a ciencia feita en galego, así como un debate sobre as experiencias dos neofalantes.

As xornadas poderán seguirse a través de internet na web das Xeiras, grazas á colaboración de UVigoTv, tras o bo resultado que esta iniciativa audiovisual recolleu na pasada edición e que permite multiplicar a difusión da mensaxe.

55 mentiras sobre a lingua galega

Nesta ligazón pódese ver a entrevista a Henrique Costas, director da Área de Normalización Lingüítica na que fala do libro “55 mentiras sobre a lingua galega” do que é coordinador.

No blogue da plataforma Prolingua podemos ler:

Esta publicación pretende ser un argumentario sinxelo e clarificador, ao tempo que sólido e rigoroso, que axude a sociedade galega a comprender e superar aquelas valoracións e interpretacións subxectivas, ideoloxizadas desde unha óptica exclusivamente partidista, erróneas ou perversas que perseguen o obxectivo de actuaren de freo ao camiño da necesaria reposición e normalización de usos para a lingua galega no seo da súa sociedade.

Co gallo de ofrecer unha análise dos prexuízos máis comúns que difunden os negacionistas do idioma, sae publicado este esperado libro útil, unha obra rigorosa que, paseniño e cun ton distendido, avanza até desmontar por completo, unha por unha, as principais falacias que ao correr da historia se veñen vertendo sobre a lingua galega, facendo fincapé naquelas que, por diversas razóns que tamén o libro pon de relevo, a día de hoxe teñen un maior calado na sociedade.

Xa que logo, podemos falar desta publicación como dunha reacción organizada, limpa e contundente contra as difamacións daqueles que, por complexo, mesquindade ou ambas as dúas cousas, só buscan o esmorecemento da lingua propia de Galicia, o galego.

WordPress Themes