Recursos

Nesta páxina irémosvos deixando os recursos que comentamos tódalas semanas coas súas respectivas ligazóns.

Fonética:

Ortografía:

Gramáticas:

Dicionarios de lingua galega:

Dicionarios de sinónimos:

Bases de datos e dicionarios terminolóxicos:

Conxugadores verbais:

Compendios de dúbidas e dificultades:

  • Fernández Salgado, Benigno (ed.) (2004): Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega. Vigo: Editorial Galaxia. (Vista previa en Google Libros)

Correctores:

Recursos bibliográficos:

WordPress Themes