Quintal Literario – XVI – O home dos zapatos rotos

O home dos zapatos rotos

O home dos zapatos rotos quedou atrapado dentro dun pantalón. A onde o levarían eses pantalóns e qué aventuras lle depararían? Soamente esperaba non volver a atoparse coa xente das camisas grises. Entón agarrouse a unha estrela, colléndoa pola punta dos dedos. E viaxou mil lugares e miles de mundos.

Mórtimer

Quintal Literario – XV – Importante conversa

 Importante conversa

-Ti ámasme?
-Claro.
-Que serías capaz de facer por min?
-Non volver a verte xamais, non parar de facelo, coidarte, desprotexerte, amarrarte, soltarte, quererte, odiarte, subir, baixar, abrazarte, golpearte, axudarte e prexudicarte.
-Todo iso?. Estás segura?
-Si, fillo, agora sae do meu ventre, por favor.
-Vale mamá, falaremos outra vez nuns anos.

Fucy

WordPress Themes