Quintal Literario – IV – Os dous de sempre

Os dous de sempre

Eran dous sempre xuntos: el e ela, ela e el. Queríanse, amábanse, adorábanse. Sempre querían e sempre estaban xuntos, sempre eran el e ela, sempre eran ela e el.

Certo día ela, ou el, decidiu, deixalo todo, marchou sen dicir nada sen dar explicacións. E xa nunca máis foron el e ela, e xa nunca máis foron ela e el.

Will Williams Jones

WordPress Themes