Cada semana un recurso: as posibilidades de Google Libros

Bo día! Hoxe desviámonos un chisco do propósito desta sección para falarvos de recursos en papel, xa que na actualidade (e especialmente en galego) son moito máis numerosos cós recursos en liña. Por fortuna, nalgúns casos podémolos chegar a consultar na rede grazas a ferramentas como Google Libros.

Google Libros está destinado principalmente a axudar a descubrir libros e a localizalos, posto que indica onde se poden comprar ou coller emprestados, pero tamén pode chegar a ser unha fonte de consulta inesgotable. Facede a proba: buscade aquilo que máis vos interese e xa veredes cantos resultados obtedes.

Ben é certo que non tódolos libros que vos aparecerán se poderán ver, pero non son poucos os que permiten facer unha vista previa, ler só algúns fragmentos ou, con sorte, le-los completos. Podedes afina-la busca coas opcións que se vos ofrece a barra de ferramentas da cima para que se vos mostren, por exemplo, só os libros que permiten unha previsualización ou os dunha determinada época.

Barra de ferramentas de Google Libros

A gran vantaxe adicional desta ferramenta non é que se poden facer buscas automáticas dentro do libro (cousa que non poderiamos facer de ningunha maneira coa versión en papel). Só tedes que introducir na caixa de busca da esquerda o que procuredes e apareceránvos á dereita as páxinas nas que aparecen os resultados. Preme para ver un exemplo.

Cómpre dicir estas buscas non sempre se poden facer en tódolos libros, pois hai algúns que simplemente deben estar escaneados e non recoñecen o texto como tal. Con todo, sempre que poidades consulta-lo índice, podedes ir máis ou menos á parte do libro que vos interesa.

Despois deste rollo todo, imos ó que de verdade importa: recursos, recursos! Deixámosvos aquí tres gramáticas de lingua galega que atopamos en Google Libros que permiten facer unha vista previa, inda que só a segunda permite facer buscas:

Ollo! Esta última é unha reedición exacta da que se editou en 1931, polo que non se axusta á actual normativa. Permite a vista completa.

Por último, deixámosvos esta ligazón a un artigo de Galinus no que se explica como optimiza-las buscas en Google (que nunca está de máis!). A semana que vén descubrirémosvos máis segredos. A fedellar!

Cada semana un recurso: o DigaTIC

Bo día! Hoxe traémosvos un novo dicionario terminolóxico que se centra nas tecnoloxías da información. Así, o obxectivo do DigaTIC non é máis que proporcionar unha fonte na que consultar léxico técnico en galego sobre esta área de especialización.

As buscas fanse dun xeito moi sinxelo: só hai que introduci-la palabra que nos interesa e especificar ou non a área de especialidade. Isto último recomendamos facelo, xa que se non o facemos a ferramenta pódenos chegar a devolver demasiados resultados de entre os que non saibamos cal escoller.

Dicimos que nos pode chegar a ofrecer “demasiados” resultados porque nos dá todas aquelas entradas que conteñen a palabra en cuestión, independentemente de se esta figura como acepción ou non.

Isto, lonxe de ser un inconveniente como a simple vista poida parecer, é de gran utilidade por dous motivos:

  • Podemos buscar na lingua en que queiramos e obteremos como resultado a acepción principal na que esa palabra aparece recollida como equivalencia.
  • Podemos ver como se relaciona o noso termo con outros, é dicir, se garda relacións de sinonimia, xerarquía etc.

O que non recomendamos é a busca por inicial, que na práctica non é nada útil. Así, accédese a unha pantalla na que van aparecendo un determinado número de acepcións páxina tras páxina (moi numerosas nalgunhas letras).

Na ficha terminolóxica, a acepción determina a opción preferida para denomina-lo termo, mentres que as demais opcións aparecen como sinónimos. Adóitase incluír unha definición e marcar cal é a categoría gramatical. Así mesmo, indícanse as equivalencias da expresión noutras linguas e, de se-lo caso, a súa abreviatura. Opcionalmente dá algún exemplo ou información complementaria sobre o termo e remítenos a outra entrada que poida ter relación con el.

Por último, cómpre dicir que tamén podedes contribuír a ampliar este dicionario con termos que non estean recollidos mediante o formulario que se abre ó pinchar en Suxerir. Tamén podedes botarlles un ollo ós Enlaces de interese, onde se recollen recursos e páxinas que vos poden ser moi útiles! Fedellade canto queirades! Abur!

 

Cada semana un recurso: o bUSCatermos

Hoxe en día é moi común oír falar de crowdfunding, branding e un longuísimo etcétera de plabras inglesas. Mais por que as imos usar cando hai expresións xa acuñadas na nosa lingua para designa-la mesma realidade? Hoxe presentámosvos unha ferramenta esencial para solucionar este problema: o bUSCatermos.

O bUSCatermos é unha base de datos terminolóxica que recolle multitude de vocábulos pertencentes ás máis variadas áreas de especialización, desde a botánica ata a informática. Para cada concepto hai súa ficha (preme para ver un exemplo) na que se dá conta da área temática á que pertence e as diferentes expresións equivalentes que se poden utilizar clasificadas por lingua (galego, catalán, español, portugués, inglés, francés, italiano etc.). A expresión marcada en azul, o encabezamento da ficha, correspóndese coa opción de uso preferente en galego e as estrelas que aparecen ó lado son unha marca de valoración, é dicir, do seu grao de uso e aplicación. Tamén se inclúen as fontes das que se extraen as expresións galegas e, en certos casos, mesmo unha definición do concepto.

Hai dous sistemas de busca: a simple e a avanzada. Con respecto á busca simple só cómpre dicir que se pode introducir na pantalla de busca calquera expresión, estea na lingua que estea. Ademais, pódese usa-lo asterisco para substituír unha ou máis letras cando non estamos seguros de como se escribe a palabra en cuestión (p. ex. cr*funding). En calquera dos dous casos, apareceranos unha lista de fichas que gardan correspondencia coa palabra ou termos que introducimos.

A busca avanzada permite refina-la busca para que os resultados se axusten o máximo posible ó que esperamos. Non hai que encher tódolos campos, é suficiente con só uns cantos, por exemplo, os máis importantes: lingua, área temática e denominación. Nalgúns casos pode ser útil tamén a de «tipo de palabras», en casos en que un verbo e un substantivo teñan a mesma forma e só nos interese o substantivo.

Xa para rematar, comentámosvos que esta ferramenta tamén aposta polas novas tecnoloxías e xa está dispoñible para dispositivos móbiles (GooglePlay e iTunes). Animámosvos a que a descarguedes e descubrades tódalas posibilidades que ofrece a nosa lingua nos campos temáticos máis diversos. Abur!

WordPress Themes